Wijziging in volgorde episode lijst in dashboard

We hebben een kleine aanpassing gedaan in het dashboard waardoor de episodes nu beter op volgorde weergegeven worden.