Graf afspillet del skjult

Der synes at være en fejl i formlen, der viser, hvilken del af et afsnit der er blevet afspillet. Der er tale om en omfattende formel, som det tager noget tid at justere korrekt. Vi har derfor midlertidigt deaktiveret denne graf for nu. Grafen ved siden af viser de samme data, blot i procenter i stedet for absolutte tal. Den giver således næsten de samme oplysninger og er nøjagtig.