Ændret funktion af udkastfunktionen

På baggrund af feedback har vi foretaget nogle ændringer i funktionsudkastet. For eksempel: "0" er nu en gyldig værdi for både sæson og episode.