Forfatter: Dimitri

Denne brukeren ble opprettet automatisk av IdeaPush-plugin-modulen.

Beregninger

Når jeg ser på Spotifys beregninger, skiller det seg fra Springcasts dashbord: absolutt når det gjelder antall unike lyttere. De fleste analysene på Springcast-dashbordet er knyttet til nettspilleren.

Beregninger

Når jeg ser på Spotifys beregninger, skiller det seg fra Springcasts dashbord: absolutt når det gjelder antall unike lyttere. De fleste analysene på Springcast-dashbordet er knyttet til nettspilleren.