Forfatter: Joey

Denne brukeren ble opprettet automatisk av IdeaPush-plugin-modulen.

justeringer av nettspillere

Alle springcasts design, så vel som de forskjellige plattformene, hvis vi snakker om omslagsbildet, har avrundede hjørner. Tilfeldigvis ble det påpekt for meg av en klient i dag at de hadde ...

Lagre som utkast

Mulighet for å lagre en episode som et utkast slik at den kan oppdateres av eksterne redaktører og planlegges eller publiseres direkte etter godkjenning.

justeringer av nettspillere

Alle springcasts design, så vel som de forskjellige plattformene, hvis vi snakker om omslagsbildet, har avrundede hjørner. Tilfeldigvis ble det påpekt for meg av en klient i dag at de hadde ...

Lagre som utkast

Mulighet for å lagre en episode som et utkast slik at den kan oppdateres av eksterne redaktører og planlegges eller publiseres direkte etter godkjenning.