Forfatter: Roel

Denne brukeren ble opprettet automatisk av IdeaPush-plugin-modulen.

Direktestrømming

Ok, dette er kanskje litt mye, men kanskje også mer som en ny tjenestegren: strømming av live-arrangementer. Dermed kan du først og fremst fokusere på lyd, med 720p-video (webkamerainngang) som et alternativ.

Fullt tilpassbar spiller

Spiller med ulike maler, og mulighet til selv å slå av/på komponenter, velge skrifttype og farger osv. Ligner på Wistia og Vimeos avspillere.

Automatisk transkripsjon (.srt)

Transkripsjon av podcast-sending eller forhåndsinnspilt fragment. Resultatet er en .srt-fil, slik at du kan legge til undertekster i kombinasjon med en audiograf eller i tilfelle en videopodcast.

Enkel audiografgenerator

En tjeneste som ligner på Headliner.app, men i en forenklet versjon, der du kan ta et høydepunkt fra mp3-en din og laste ned en audiograf (lydinnstilt bølgeform) fra den. Dette er for eksempel en

Direktestrømming

Ok, dette er kanskje litt mye, men kanskje også mer som en ny tjenestegren: strømming av live-arrangementer. Dermed kan du først og fremst fokusere på lyd, med 720p-video (webkamerainngang) som et alternativ.

Fullt tilpassbar spiller

Spiller med ulike maler, og mulighet til selv å slå av/på komponenter, velge skrifttype og farger osv. Ligner på Wistia og Vimeos avspillere.

Automatisk transkripsjon (.srt)

Transkripsjon av podcast-sending eller forhåndsinnspilt fragment. Resultatet er en .srt-fil, slik at du kan legge til undertekster i kombinasjon med en audiograf eller i tilfelle en videopodcast.

Enkel audiografgenerator

En tjeneste som ligner på Headliner.app, men i en forenklet versjon, der du kan ta et høydepunkt fra mp3-en din og laste ned en audiograf (lydinnstilt bølgeform) fra den. Dette er for eksempel en