Brytpunkt for spillerens kunstverk

Basert på tilbakemeldinger fra kunder har vi endret bruddpunktet der kunstverket vises i den innebygde avspilleren.