Feilretting ved sending av invitasjons-e-post til private medlemmer

I tabellen med medlemmer av en privat podkast var det bare mulig å sende en e-postinvitasjon til medlemmene på første side. Etter denne endringen kan invitasjonen igjen sendes til alle medlemmene på listen.