Endret hvordan kladdefunksjonen fungerer

Basert på tilbakemeldinger har vi gjort noen endringer i hvordan utkastfunksjonen fungerer. For eksempel er "0" nå en gyldig verdi for både sesong og episode.