Forbedret Spotify-import

Hvis en import av statistikk fra Spotify mislykkes, vil den automatisk startes på nytt fra nå av.