Åtgärder mot skräppost tillämpas

Vi vidtar kontinuerliga åtgärder för att bekämpa skräppost på vår plattform. Med den här uppdateringen har vi sett till att det bara går att skapa ett konto om begäran kommer från en giltig IP-adress.