Korrigering av fel som skickar inbjudningsmejl till privata medlemmar

I tabellen med medlemmar i en privat podcast var det bara möjligt att skicka ett inbjudningsmeddelande till medlemmarna på den första sidan. Efter ändringen kan inbjudan återigen skickas till alla medlemmar på listan.