Ändringar av återställningsfunktionen

Från och med nu är det möjligt för användare med ett årsabonnemang att också använda återställningsfunktionen.