Fastställt fel på Springs-sidan

För vissa användare och under vissa omständigheter visade sidan Springs i instrumentpanelen ett fel. Med den här korrigeringen har vi löst problemet.