Startregistrering - versionsanvisningar

Från och med nu kommer vi på denna sida att hålla reda på alla ändringar som görs i vår plattform och som kan påverka användningen.